เพิ่มเพื่อน

Newsletter

TRADING

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

email_CPM

 เรียน ลูกค้ากลุ่ม Trading ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
ทาง บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด ได้มีการแต่งตั้งให้ Factomart.com เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่ม Trading โดยเฉพาะ เนื่องจากทางเราเล็งเห็นประโยชน์สำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ดังต่อไปนี้

1. ลูกค้ากลุ่ม Trading (ซื้อไปขายต่อ) จะได้รับส่วนลดที่ชัดเจน ที่แตกต่างจากกลุ่มผู้ใช้สินค้าทั่วไป (End User)
2. ลูกค้าจะได้รับแต้มสะสมทุกครั้งที่สั่งซื้อสินค้าจากทาง Factomart.com ในอัตราที่มากกว่าผู้ซื้อทั่วไป
3. ทาง Factomart.com มีสินค้าจำหน่ายมากกว่า และมีสินค้านอกเหนือจากที่ทางคอมโพแม็กจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม Trading มากกว่า
4. ลูกค้าได้รับบริการเสนอราคา และเทียบสเป็คที่รวดเร็วและมีความเหมาะสม เนื่องจากทาง Factomart.com มีรูปภาพสินค้าพร้อม Data Sheet และ Online Catalog ที่แสดงชัดเจนและสามารถดาวน์โหลดได้ทันที
5. Factomart.com เปิดช่องทางให้ลูกค้ากลุ่ม Trading สามารถนำสต็อคสินค้าที่มีอยู่มาทำการตลาดและจัดจำหน่ายผ่านทาง Factomart.com ด้วยระบบ E-Commerce ที่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ทั่วโลก (15% ของยอดขาย Factomart.com ในปี 2015 เป็นการส่งออก) โดยลูกค้า Trading ที่สนใจสามารถติดต่อผ่าน [email protected]

ทาง บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด จึงขอการสนับสนุนจากลูกค้ากลุ่ม Trading เปิดบิลซื้อขายผ่าน Factomart.com ตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกายน 2015 เป็นต้นไป โดยทางคอมโพแม็กขออนุญาตส่งต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่ม Trading ให้กับทาง Factomart.com เพื่อจัดทำใบเสนอราคาให้ท่านต่อไป

 

www.factomart.com

 

email_CPM