เพิ่มเพื่อน

การประยุกต์ใช้งาน HMI ในงานอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้งาน HMI ในงานอุตสาหกรรม

Red Lion

สำหรับงานสัมมนาเรื่องการประยุกต์ใช้งาน HMI ในงานอุตสาหกรรม

มีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทคอมโพแม็กได้รู้ถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกต้องแม่นยำ และ รวดเร็ว

และการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีอายุการณ์ใช้งานที่ยาวนาน

รายละเอียดการสัมมนา

  • Applications การใช้ Pax Meter ในลักษณะงานต่างๆ
  • Wiring การต่อสายเข้ากับ Sensor ต่างๆ
  • Design การเลือกใช้ และการคำนวณเพื่อออกแบบ ติดตั้ง Load cell
  • Program การตั้งค่าพารามิเตอร์ในโปรแกรมต่างๆ
  • Problem ปัญหาที่เกิดขึ้นและการแก้ไข
  • Data logger การเก็บข้อมูล
  • Communication การต่อ Pax Meter กับ G3 เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล และ ต่อกับคอมพิวเตอร์
Temperature Controllers Controllers
Panel Meters Loadcell

.

.

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนา

[nggallery id=9]

Back to Activity Page