เพิ่มเพื่อน

ฝึกงานทีบริษัทคอมโพแม็ก 2012

ระยะเวลาการฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

จากสถาบัน

  1. สถาบัน มหาวิทยาลัย เกษตรศาตร์ บางเขน
  2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พีรวิชญ์ แสนพินิจ

ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

ในส่วนของผมได้รับมอบหมายให้ทำงานหลายๆ อย่าง แต่ชิ้นใหญ่ๆ จะเป็นการทำและออกแบบ บอร์ดโชว์สินค้าของในส่วน proximity sensors, Linear sensor, panel meter ซึ่งเป็นงานที่ท้าทาย เพราะเราต้องออกแบบ จัดวางอุปกรณ์ทุกๆอย่างเอง รวมถึงต้องค้นคว้าหาข้อมูล เกี่ยวกับอุปกรณ์ในส่วนที่เรารับผิดชอบ ทำให้งานที่ได้รับมอบหมาย ชิ้นนี้เป็นงานที่มีประโยชน์ และทำให้ผมได้ความรู้มากมายเลยครับ
ปาริฉัตร อำไพโรจนวงศ์

สิ่งที่ประทับใจต่อบริษัทคอมโพแม็ก

เป็นบริษัทที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน ได้มาเรียนรู้การทำงาน ได้ประสบการณ์ต่างๆมากมายกลับไป นอกจากนี้ที่นี่ยังได้ให้ความอบอุ่นและเป็นกันเองกับนักศึกษาฝึกงานทุกๆคน ทำให้บรรยากาศการทำงานมีความสุขและสนุกสนาน ไม่ตึงเครียดจนเกินไป
รัชน์ฉัตร ภู่ละออ

สิ่งที่ประทับใจต่อรุ่นพี่

พี่ๆทุกคนเป็นกันเองมากครับ คอยดูแลให้คำปรึกษาดีๆ มีกิจกรรมหลังเลิกงานด้วย ทั้งตีแบตทั้งเตะบอล พี่ๆที่พาไป On sale ก็ดูแลดีมากครับ ประสบการณ์ที่ได้จากพี่ๆ ทุกคน ทุกอย่างมีค่ามากครับ รวมทั้งพี่ชิ ที่รับหน้าที่ดูแลเราจะคอยสอน คอยประสานงานให้เด็กฝึกงานเรื่อยมา ขอบคุณพี่ๆ มากคับ

นรภัทร์ มณีวรรณ์

สิ่งที่ประทับใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย

งานที่ได้รับมอบหมายมาเป็นงานที่สามารถนำไปใช้ในอนาคตจริง ซึ่งการเรียนในมหาลัย อาจจะไม่ได้ลองทำการออกแบบ

อรอนงค์ แช่มชูกุล

ความประทับใจต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย

งานที่ได้รับมอบหมายมีความท้าทาย ได้ใช้ความรู้และทักษะต่างๆ มากมายมีการคิดวิเคราะห์ และวางแผนงาน ได้ค้นความรู้อื่นๆที่ไม่มีสอนในห้องเรียน และทดลองใช้โปรแกรมที่มีประโยชน์ใหม่ๆ
ปรีชาชาติ ศักดิ์เกียรติบุตร

สิ่งที่ประทับใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ประทับใจดีครับ ได้ On sale ได้รู้วิธีการทำงานของ sale วิธีการพูดคุยกับลูกค้า จิตวิทยา มนุษย์สัมพันธ์ ได้อยู่แผนก Service ได้แพ็คหนังสือส่งลูกค้า โดยรวมแล้วประทับใจ คือเราได้ทำอะไรหลายอย่าง ได้เรียนรู้ สัมผัส ความคิด วิถีชีวิตการทำงาน ประทับใจครับ

ภาพบรรยากาศการฝึกงาน

รวมภาพบรรยากาศสำหรับน้องๆนักศึกษาฝึกงานที่บริษัทคอมโพแม็ก

ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึง 8 มิถุนายน 2555

Workshop

ได้ทดลองทำจริงกับพี่ service ที่คอมโพแม็ก

[nggallery id=29]

 

Training


เรียนวิธีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคเบื้องต้น

[nggallery id=28]

On Sale

ออกไปทดลองขายกับรุ่นพี่เซลส์เอนจิเนียร์

[nggallery id=26]

Roadshow

ออกงาน Exhibition กิจกรรมสัมนา และไปยังบริษัทต่างเพื่อให้ความรู้วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น

[nggallery id=27]

Activity

มีกิจกรรมร่วมกับพี่ๆทั้งตีแบด เตะบอลมากมาย ^ ^

[nggallery id=25]

Certificate

 

รับใบประกาศนียบัตรกับ คุณอำพล ประธานกรรมการผู้จัดการ

[nggallery id=32]

Party

รวมรูปเลี้ยงรับและเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกงาน

[nggallery id=30]

Other

[nggallery id=31]

Back to Activity Page