เพิ่มเพื่อน

8 JUNE 2011 พบกับงานสัมมนา เรื่อง “ติดเครื่องสตาร์ท ชาร์จกำลังการผลิต ” @ TGI

Automotive Seminar 1

วันที่ 8 เดือนมิถุนายน 2011 สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ในแวดวงอุตสาหกรรมรถยนต์ เรื่อง ติดเครื่องสตาร์ท ชาร์จกำลังการผลิต (เซฟตี้ซิสเต็มส์ และเซ็นเซอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์) @ ห้องสัมมนา A501/1 สถาบันไทย-เยอรมัน โดย ทีมงานวิศวกรจากต่างประเทศ และทีมวิศวกรผู้มากประสบการณ์ เข้าให้ข้อมูล

Automotive Seminar 2

โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังต่อไปนี้

  • Safety System Standard
  • การเลือก Safety System ให้เหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมยานยนต์
  • วิธีการออกแบบใช้งาน Special Proximity Sensors
  • ประยุกต์ใช้งาน Vision Sensors

สัมมนาครั้งนี้จัดโดยทีมงานคุณภาพ บริษัท คอมโพแม็ก จำกัด ซึ่งแต่ละหัวข้อได้มีการออกแบบวิธีการนำเสนอที่สามารถเห็นภาพจริงถึง กระบวนการต่างๆได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการที่ให้มีส่วนร่วมของผู้เข้าสัมมนาครั้งนี้จะสามารถทำให้เกิดความ เข้าใจถึงวิธีการออกแบบ ,วิธีการเลือกใช้ และการนำไปใช้งานได้จริงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์

หากสมาชิกท่านใดสนใจการสัมมนาครั้งนี้ ต้องรีบติดต่อกลับไปได้ที่ บจ.คอมโพแม็ก 0-2105-0555 เห็นว่ามีที่นั่งจำกัด ดังนั้นสมาชิกทุกท่านคงต้องรีบหน่อยแล้วล่ะ

บุญรักษา

Back to Activity Page