เพิ่มเพื่อน

Automotive Roadshow

“Proximity มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด”

เรียนเชิญลูกค้าที่มีอุปการะคุณทุกท่านร่วมงาน Knowledge Road Show เกี่ยวกับเรื่อง
เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาในการติดตั้ง ใช้งาน แนวทางแก้ไข และวิธีการใช้งานที่เหมาะสม
โดยทีมประสบการณ์ถึงโรงงานของท่าน

หรือติดต่อได้ที่ คุณชูเกียรติ์ วิทัพเมกาธิ์
โทร: 085-123-7178 อีเมล์: [email protected]

Brand

Balluff Banner Red-Lion Werma


ปัญหาการใช้งาน Proximity Sensors


 AutomotiveRoadshow  Automotive-Roadshow
 ปัญหา : การใช้งาน Proximity Sensors อย่างต่อเนื่อง
โดยการใช้งาน หรือการติดตั้งที่ผิดวิธีอาจส่งผลให้
Proximity Sensors เกิดความเสียหาย ซึ่งส่งผลทำให้
การใช้งานไม่มีประสิทธิภาพหรืออาจต้องเปลี่ยนใหม่
เรามีคำตอบให้คุณ!!
 ปัญหา : การใช้งานที่ผิดตำแหน่งอาจถูกรบกวนสัญญาณ
จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมถึงการใช้งาน Proximity Sensors
ไม่เหมาะสมกับประเภทของลักษณะการใช้งาน อาจทำให้
Proximity Sensors ของคุณเสียหายไวกว่าที่คุณคิด
เรามีคำตอบให้คุณ!!

………….
…………..

Automotive Roadshow DemoTraining Schedule

หมายเหตุ :

• เป็นการจัดสัมมนาขนาดเล็กโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 10-20 คน
• ใช้พื้นที่ห้องประชุม หรือห้องสัมมนาในโรงงานของลูกค้า
• ใช้เวลา Set up และ Pack up อีก 1 ชั่วโมง

เนื้อหาในการสัมมนา Automotive Knowledge Road Show

  • ความรู้เรื่อง วิธีการใช้ Proximity Sensors อย่างถูกวิธี
• ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งาน Proximity Sensors
• การติดตั้ง Proximity Sensors ผิดวิธี
• ประเภทของ Proximity Sensors
• ความเหมาะสมในการใช้งาน Proximity Sensors แต่ละประเภท
• วิธีการดู Specification ของ Proximity Sensors ให้เข้ากับการใช้งาน
• แนะนำวิธีการติดตั้งและ การใช้งาน Proximity ให้ถูกวิธี
• การใช้ Connector เพื่อประหยัดเวลาในการติดตั้ง
• เกร็ดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ Proximity sensors

Seminar Example Compomax Automotive roadshow

.

บรรยากาศในงาน Automotive Roadshow

.

.

[ultimate 4 /]

Back to Activity Page