เพิ่มเพื่อน

Applications

เครื่องตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในขวด ( Bottle Fill Inspection )

 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมใดๆ หล่น ร่วง เข้าไปในขวด
ในระหว่างดำเนินการบรรจุของเหลวลงในขวด
PresencePLUS
P4 VISION SENSOR

.

ในระหว่างขบวนการบรรจุของเหลวลงในขวดนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงในกรณีที่จะมีสิ่งแปลกปลอม ร่วง หล่น ลงไปในขวด ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายอย่างยิ่ง ต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต PresencePLUS P4 EDGE สามารถช่วยเราตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ได้ เพื่อให้เราสามารถแก้ไขความผิดพลาดได้ทัน ก่อนที่สินค้าจะถูกส่งไปยังผู้บริโภค