เพิ่มเพื่อน

Applications

เครื่องตรวจสอบ วันที่ และ เลขล๊อตของสินค้า ( Date/Lot Code Inspection on Film Boxes )

PresencePLUS P4GEO

D10 SENSOR

เพื่อตรวจสอบว่า วันที่ และ เลขล๊อตของสินค้าที่พิมพ์อยู่ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์มีความถูกต้อง

.

PresencePLUS P4 GEO

        สามารถตรวจจับวัตถุด้วยความไวสูงถึง 1000 ชิ้นต่อนาที
โดยทำหน้าที่ตรวจสอบ วันที่ และ เลขล๊อต ของสินค้า เพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์
โดยที่ทางผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย โดยกดเพียงปุ่มบนตัวเครื่องในการตั้งค่าเท่านั้น
จึงทำให้ ผู้ใช้งานสามารถทำได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย เมื่อต้องการตั้งค่าตรวจเช็ค
โค๊ดสินค้าตัวใหม่

.

D10

ใช้สำหรับตรวจเช็คว่าสินค้าวิ่งมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการให้ตรวจเช็คแล้วหรือไม่