เพิ่มเพื่อน

Applications

เซนเซอร์ตรวจจับแผ่นแก้วใสหรือ Flat glass