เพิ่มเพื่อน

Applications

เลือก encoder ให้ถูกกับลักษณะการใช้งาน