เพิ่มเพื่อน

Applications

Controlling automatic guided vehicles (AGV) using BIS industrial RFID systems

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Final Assembly Manufacturing Process
 

Controlling automatic guided vehicles (AGV)
using BIS industrial RFID systems

การควบคุมรถขนส่งอัตโนมัติ (AGV) ด้วย ระบบ RFID
สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่อการควบคุมประสิทธิภาพสูงสุด

 .
.

             การใช้อุปกรณ์ RFID สำหรับงานอุตสาหกรรมสำหรับการควบคุมรถขนส่งอัตโนมัติของคุณ ด้วยการสื่อสารที่เสถียรระหว่างรถขนส่งอัตโนมัติ และผู้ควบคุมโดยระบบ RFID จะสามารถควบคุมรถขนส่งให้ไปถึงสถานนีที่หมายทุกๆ จุดในโรงงาน และติดตามการส่งมอบงานด้วยความแม่นยำ มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือสูงสุด

Product Apply

BIS Industrial RFID

อุปกรณ์ระบุลักษณะโดยคลื่นความถี่ สำหรับงานอุตสาหกรรม

CLICK HERE