เพิ่มเพื่อน

Applications

Color mark detection with BKT contrast sensors

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Final Inspection Manufacturing Process
 

Color mark detection with
BKT contrast sensors

การตรวจแยกสีอย่างคมชัดด้วยเซ็นเซอร์ตรวจความคมชัด

 .
.

             เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจความคมชัด เพื่อลดข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยการตรวจจับแบบเอนกประสงค์ และคมชัดที่สุด โดยการใช้งานตรวจเช็คแหวนลูกสูบ ผิวสีเคลือบกราไฟท์ หรือการตรวจสอบผิวหน้าชิ้นส่วนแผ่นงาน โดยใช้ศักยภาพของเซ็นเซอร์ความคมชัด ที่มีความหลากหลาย

Product Apply

bkt-contrast-sensors

เซ็นเซอร์ตรวจความคมชัด

CLICK HERE