เพิ่มเพื่อน

Applications

Level Applications-การควบคุมระดับของเหลวในถังน้ำด้วยปั๊ม

<<<Back to Ultrasonic Sensors

การควบคุมระดับของเหลวในถังน้ำด้วยปั๊ม

การวัดระดับของเหลวในภาชนะใส

การวัดระดับสารที่เป็นของแข็งหรือของเหลวในแทงค์

 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

การตรวจวัดระดับของเหลวซึ่งเป็นวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด

 
            
            รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

Application : การควบคุมระดับของเหลวในถังน้ำด้วยปั๊ม            จากภาพถังเก็บน้ำต้องการอุปกรณ์เมื่อตรวจวัดระดับของเหลวภายใน โดยอุปกรณ์ต้องสามารถวัดระดับของเหลวในระยะไกลๆ ได้ (จนถึงก้นถัง)
อีกทั้งยังต้องการสัญญาณเอาท์พุตแบบต่อเนื่องเพื่อไปควบคุมปั๊มน้ำที่ติดอยู่ด้านข้างให้ทำงาน

Solution            อัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์รุ่น U-GAGE QT50U แบบสัญญาณอนาลอก ซึ่งมีขนาดคลื่นเสียงที่แคบจึงทำงานได้ดีในพื้นที่ที่จำกัด เช่น แทงค์หรือถัง
เก็บของเหลว โดยไม่มีสัญญาณรบกวนจากผนังของแทงค์ โดยช่วงการวัดระดับสามารถขยายได้ถึง 8 เมตร ซึ่งสัญญาณเอาท์พุตแบบอนาลอกจะสามารถ
ใช้ควบคุมการปั๊มของเหลวเข้าเมื่อของเหลวในแทงค์อยู่ในระดับต่ำ และการปั๊มของเหลวออกไปเมื่อของเหลวในแทงค์อยู่ในระดับสูง

            QT50U เป็นอัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์ที่มีเสถียรภาพและสามารถใช้งานในระยะตรวจจับไกลๆ ได้ดี ทั้งนี้อัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์จะมี Dead zone
ในช่วงการตรวจจับระยะใกล้ที่ 2.5% ของระยะตรวจจับทั้งหมดซึ่งถือว่าน้อยมากๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อ Application นี้

            QT50U สามารถใช้กับไฟฟ้าแบบกระแสสลับได้ และมีสัญญาณอนาลอกซึ่งสามารถตั้งระดับได้ทั้งระดับต่ำสุดและสูงสุด การตั้งค่าของ QT50U
สามารถทำได้โดยง่ายด้วยปุ่ม TEACH พร้อมไฟ LED ที่แสดงสถานะตลอดการตั้งค่าและใช้งาน