เพิ่มเพื่อน

Applications

Level Applications – การวัดระดับของเหลวในภาชนะใส

<<<Back to Ultrasonic Sensors

การควบคุมระดับของเหลวในถังน้ำด้วยปั๊ม

การวัดระดับของเหลวในภาชนะใส

การวัดระดับสารที่เป็นของแข็งหรือของเหลวในแทงค์

 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

การตรวจวัดระดับของเหลวซึ่งเป็นวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด

 
            
            รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

Application : การวัดระดับของเหลวในภาชนะใส            จากภาพรางลำเลียงภาชนะใสที่กำลังบรรจุของเหลว ต้องการอุปกรณ์ตรวจวัดระดับขณะบรรจุ

Solution            อัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์รุ่น U-GAGE S18U สามารถตรวจจับได้ทั้งภาชนะใส และการตรวจวัดระดับการเติมของเหลวในภาชนะ โดยไม่คำนึงถึงสี
และความเหนียวหรือข้นของของเหลว ด้วยรูปแบบเซ็นเซอร์แบบหักมุม 90 องศา จึงทำให้ง่ายต่อการติดตั้งเซ็นเซอร์บริเวณด้านข้างรางลำเลียง