เพิ่มเพื่อน

Applications

Position detection

<<Back to Foundry Manufacturing Process

<<Back to Automotive Manufacturing Process
 

  Position detection withBESinductive sensors – for the greatest possible reliability

 

ในงานหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์ การตรวจสอบตำแหน่งที่แน่นอน เป็นสิ่งที่จำเป็นของการควบคุมการเทโลหะลงแม่พิมพ์โดยการผสมผสาน

BES Inductive Sensors เข้ากับระบบการหลอมเหล็กลงแม่พิมพ์ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของหม้อหลอมก่อนการเทลงแม่พิมพ์

 

Product Apply

 

Standard BES Inductive Sensors

เซ็นเซอร์ตรวจจับรุ่นธรรมดา ราคาประหยัด

CLICK HERE