เพิ่มเพื่อน

Applications

Products and solutions for generating sets


 
            Generator controller หรือชุดคอนโทรลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ Stand alone Gen-set Controllers,
Automatic mains failure (AMF) genset controllers และ Paralleling controllers โดยการทำงานของแต่ละรูปแบบเป็นดังนี้

Stand alone Gen-set Controllers

 
            เป็นชุดคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ควบคุมในฝั่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว โดยจะไม่ตรวจเช็คแรงดันและความถี่ของฝั่งหม้อแปลงไฟฟ้า
สำหรับชุดคอนโทรลของ Lovato จะเป็นรุ่น RGK700SA และ RGK800SA


Automatic mains failure (AMF) Gen-set controllers

 
            เป็นชุดคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ควบคุมทั้งฝั่งหม้อแปลงและฝั่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า นั่นคือสามารถตรวจเช็คแรงดันและความถี่ทั้งฝั่งหม้อแปลงและฝั่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ รวมถึงควบคุมการทำงานของ ATS (Automatic transfer switch) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยเช่นกัน สำหรับชุดคอนโทรลของ Lovato จะเป็นรุ่น RGK700 และ RGK800


Paralleling controllers

 
            Synchronize หรือ Paralleling คือการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยกัน หรือขนานกับหม้อแปลงไฟฟ้า โดยที่ชุดควบคุมการขนานจะเช็คแรงดัน ความถี่ และ phase shift ให้ตรงกันก่อนที่จะสับให้ไฟเข้ามาขนานกันเพื่อจ่ายโหลด สำหรับชุดคอนโทรลของ Lovato จะเป็นรุ่น RGK900 ซึ่งสามารถทำการขนานได้หลายรูปแบบ ดังนี้

  • ขนานระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลง


  • ขนานระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า


  • ขนานระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและขนานร่วมกับหม้อแปลง