เพิ่มเพื่อน

Applications

Robot gripper

Radial type
system for max. 8 sensors

Non-contact
power and data transmission

 

   
 Robot gripper  Robot gripper

 

ระบบมีการออกแบบโมดูลสำหรับการส่งถ่ายพลังงานแบบไม่สำผัสเพื่อจ่ายพลังงานให้แก่เซ็นเซอร์ชนิด
NPN จำนวน 8 ตัว บนจานหมุน หรือเพลา การเปลี่ยนแปลงสถานะของเซ็นเซอร์
จะส่งสัญญาณผ่านช่องว่างอากาศ การทำงานเป็นอิสระโดยไม่ต้องคำนึงถึงความเร็วรอบ และการส่งสัญญาณมีความน่าเชื่อถือแม้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค

ซึ่งยังไม่มีการเชื่อมต่อทางกลไหนใช่
เทคโนโลยีนี้ อีกทั้งสามารถลดขั้นตอนการดูแลและซ่อมบำรุง

 •  ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
  slip rings
 • การทำงานดี ขนาดเล็ก
  และลดสัญญาณรบกวน : ใช้หลักการเหนี่ยวนำ ไม่สัมผัสวัตถุ
  และไม่เกิดความเสียหาย
 • เชื่อมต่อได้ถึง 8
  เซ็นเซอร์
 • มีแหล่งจ่ายไฟให้แก่เซ็นเซอร์
 •  เชื่อมต่อ, เปิด, ประมวนผลข้อมูล
 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555