เพิ่มเพื่อน

Industry Automation

เครื่องเช็คฝาขวด ( Bottle Cap Detection )

เครื่องเช็คฝาขวด ( Bottle Cap Detection ) หลังจากขวดทุกขวดได้ผ่านขบวนการบรรจุน้ำและปิดฝาแล้ว WORLD-BEAM Q12 จะทำหน้าที่เป็นตัวตรวจเช็คในส่วนของฝาปิดเพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนจะทำการส่งสินค้า Q12 เซ็นเซอร์นั้นจะทำงานในโหมดที่เราเรียกว่า fixed-field ซึ่งอาศัยการตรวจจับระยะสั้นๆ โดยคำนึงถึงระยะตรวจจับเป็นหลักไม่คำนึงถึงสีสันของวัตถุ เพื่อตรวจสอบว่าขวดน้ำทุกๆขวด จะมีการปิดฝา ด้วยความเรียบร้อยก่อนจะมีการจัดส่งสินค้าออกไป WORLD-BEAM Q12 เนื่องจากเซ็นเซอร์นี้ ใช้การตรวจจับด้วยโหมด fixed-field เมื่อขวดน้ำ ไม่ได้ถูกปิด เซ็นเซอร์จะทำการตรวจเช็คเจอได้อย่างแม่นยำโดยทันที

เครื่องตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในขวด ( Bottle Fill Inspection )

  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งแปลกปลอมใดๆ หล่น ร่วง เข้าไปในขวด ในระหว่างดำเนินการบรรจุของเหลวลงในขวด PresencePLUS P4 VISION SENSOR . ในระหว่างขบวนการบรรจุของเหลวลงในขวดนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงในกรณีที่จะมีสิ่งแปลกปลอม ร่วง หล่น ลงไปในขวด ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายอย่างยิ่ง ต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต PresencePLUS P4 EDGE สามารถช่วยเราตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ได้ เพื่อให้เราสามารถแก้ไขความผิดพลาดได้ทัน ก่อนที่สินค้าจะถูกส่งไปยังผู้บริโภค

เครื่องตรวจสอบ วันที่ และ เลขล๊อตของสินค้า ( Date/Lot Code Inspection on Film Boxes )

PresencePLUS P4GEO D10 SENSOR เพื่อตรวจสอบว่า วันที่ และ เลขล๊อตของสินค้าที่พิมพ์อยู่ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์มีความถูกต้อง . PresencePLUS P4 GEO สามารถตรวจจับวัตถุด้วยความไวสูงถึง 1000 ชิ้นต่อนาที โดยทำหน้าที่ตรวจสอบ วันที่ และ เลขล๊อต ของสินค้า เพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ โดยที่ทางผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย โดยกดเพียงปุ่มบนตัวเครื่องในการตั้งค่าเท่านั้น จึงทำให้ ผู้ใช้งานสามารถทำได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย เมื่อต้องการตั้งค่าตรวจเช็ค โค๊ดสินค้าตัวใหม่ . D10 ใช้สำหรับตรวจเช็คว่าสินค้าวิ่งมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการให้ตรวจเช็คแล้วหรือไม่

Hydraulic Cylinder Feedback

<< back to Linear Overview Cylinder Rod Gun-Drilled for Transducer Magnet Attached to Piston Face 8700 PSI Pressure Rating Most Common Application for Rod Style     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 02 10 50 555