เพิ่มเพื่อน

Industry Automation

Press machine

Transducer controls the positioning
of the mould and tamper carriages

Production Line wheel mounting

Exact positioning of the screw unit by Micropulse with Profibus interface

Object detection

งานตรวจจับโลหะกับ Bulluff Inductive sensors รุ่น Steelface สำหรับการประยุกต์ใช้งานสำหรับสภาพแวดล้อม ที่ย่ำแย่

RFID systems for reliable process control

การติดตามชิ้นส่วนการผลิต โดยระบบ Balluff RFID สำหรับงานอุตสาหกรรม
เพื่อกระบวนการควบคุมที่มีความเชื่อถือได้สูงสุด

Mold tracking with Balluff Mold tracking with Balluff

การติดตามแม่พิมพ์ด้วย Balluff Industrial RFID systems สำหรับการปรับความเชื่อถือให้เหมาะสม BIS RFID systems ใช้การระบุรหัสเครื่องหมายที่ตัวของแม่พิมพ์ เพื่อยืนยันความถูกต้องของตัวแม่พิมพ์ สำหรับการเตรียมแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งานเสมอ จึงมั่นใจได้ว่าเป็นการเก็บคลังของแม่พิมพ์ที่สมบูรณ์แบบ และพร้อมถูกนำมาใช้งาน ในกระบวนการหลอมเหล็กหล่อที่ซับซ้อน และหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยแม่พิมพ์ จะถูกระบุเครื่องหมาย และข้อมูลอยู่เสมอ จึงสามารถตรวจเช็คได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมก่อนการใช้งาน Product Apply BIS Industrial RFID อุปกรณ์ระบุลักษณะโดยคลื่นความถี่ สำหรับงานอุตสาหกรรม

Position detection with

งานตรวจสอบตำแหน่ง กับ BES Inductive Sensorsสำหรับความน่าเชื่อถือที่เป็นไปได้มากที่สุด ในงานหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์ การตรวจสอบตำแหน่งที่แน่นอน เป็นสิ่งที่จำเป็นของการควบคุมการเทโลหะลงแม่พิมพ์โดยการผสมผสาน BES Inductive Sensors เข้ากับระบบการหลอมเหล็กลงแม่พิมพ์ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของหม้อหลอมก่อนการเทลงแม่พิมพ์ Product Apply BTL Micropulse Transducers อุปกรณ์ตรวจวัดระยะความละเอียดสูง

Measuring

การวัดมุมในการเทโลหะโดย Photoelectric BOD distance sensors เพื่อควบคุมปริมาณโลหะในการเท การวัดมุมองศาที่แน่นอนในการเทโลหะลงสู่แม่พิมพ์โดยการใช้ Photoelectric BOD distance sensors สำหรับการกำหนดมุมองศา ในการเทโลหะลงแม่พิมพ์ที่แน่นอนตามเวลาจริง และสามารถวัดค่าเพื่อควบคุม อัตราการไหลได้

werma application

ตัวอย่างการใช้งานของ WERMA เช่น Machinery, Automation, Data collection, Hygienic design, Building technology