เพิ่มเพื่อน

Applications

ตัวอย่างการใช้งานของท่อร้อยสายไฟและเคเบิ้ลแกลน

ตัวอย่างการใช้งานของท่อร้อยสายไฟและเคเบิ้ลแกลน เป็นอุปกรณ์ที่หลายคนมองข้ามแต่มีความจำเป็นมากสำหรับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้นอุปกรณ์เหล่านี้มีผลต่อความปลอดภัยในโรงงานเป็นอย่างมาก เพราะถ้าคุณใช้อุปกรณ์ที่ไม่ดีแล้วจะทำให้

More Details

Detecting Alloy Wheel With Different Materials

การตรวจจับล้ออัลลอยด์ที่ทำจากวัสดุที่แตกต่างกัน

Detecting alloy wheel with different materials การตรวจจับล้ออัลลอยด์ที่ทำจากวัสดุที่แตกต่างกัน

More Details

แก้ปัญหาหน้าพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แตก Steel Face Inductive Proximity Sensors

Damaged Proximity Sensors

Problem ปัญหา: หน้าพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แตก… ….Balluff Steel Face Inductive Proximity Sensors ไม่มีปัญหา!!! อ่านต่อที่นี่

More Details

Weighing in Concrete ready mix industry

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ทุกรายจะมีธุรกิจอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายปูนซีเมนต์

ผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ ได้แก่ ซีแพค,ปูนซีเมนต์นครหลวง , ทีพีไอ , ชลประทานซีเมนต์ , น่ำเฮง , เอเชียซีเมนต์ , แฮนสัน เป็นต้น โดย เราจะเห็นได้ว่ามีแฟรนไชส์แพลนท์คอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มขึ้นมากมาย กระจายอยู่ตามทั่วประเทศ โดยเฉพาะบริเวณที่มีงานการก่อสร้าง

More Details