Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

cpn

ทำไมคุณเลือกคอมโพแม็ก

“บริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนา ให้ความไว้วางใจใช้มิเตอร์แบรนด์ Lovato จากอิตาลี เป็นมิเตอร์ที่สามารถลิงค์ข้อมูลเข้าระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Project reference

บริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนา

ท่านประทับใจ compomax อย่างไร

สินค้ามีคุณภาพใช้งานได้ครอบคลุม กระบวนการควบคุม

บริการหลังการขายของเซลส์เอ็นจิเนีย ตลอดจนการให้ความรู้และความเข้าใจ ก่อนทำการติดตั้งสินค้า

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

sensor automation

controllers

sensor process

โดย คุณ วิชิต เรือนชัย

 

conntinental-logo-e1358742838299

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

ติดต่อง่าย รวดเร็ว ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาตลอด

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณนิตยา ลูกขุนทศ

บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

More Testimonials

Seminar

download

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

17-11-2558 11-26-57

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities