Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

thai_summit

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

มีการอบรมให้ความรู้ในตัวสินค้า
มีการ support ในส่วนของสินค้าที่จำหน่าย
มีอุปกรณ์หลากหลายที่ตามทันเทคโนโลยี

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณยรรยง พิมพ์น้อย

บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

michelin-e1355465320458

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

การให้บริการ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือในทุกๆเรื่อง

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณจิรศักดิ์ ซอมขุนทด

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (สระบุรี)

LOGO-PATCO-POWER-1

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

สินค้าดี มีคุณภาพ และใช้งานง่าย
เซลล์เอ็นจิเนียให้ความใส่ใจ ดูแลลูกค้าดี

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณวรพล แก้วยิ่ง

บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด

More Testimonials

Seminar

download

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

17-11-2558 11-26-57

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities