Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

conntinental-logo-e1358742838299

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

ติดต่อง่าย รวดเร็ว ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาตลอด

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณนิตยา ลูกขุนทศ

บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

LOGO-PATCO-POWER-1

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

สินค้าดี มีคุณภาพ และใช้งานง่าย
เซลล์เอ็นจิเนียให้ความใส่ใจ ดูแลลูกค้าดี

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณวรพล แก้วยิ่ง

บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด

mahaphant

คุณประทับใจคอมโพแม็กเพราะอะไร

“บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้ความไว้วางใจใช้สินค้าของคอมโพแม็ก”

บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

More Testimonials

Seminar

download

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

17-11-2558 11-26-57

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities