เพิ่มเพื่อน

Lovato


LOVATO Profile

Country: Italy

Website: www.lovatoelectric.com

ชื้อสินค้า Lovato ออนไลน์ได้ที่ www.Factomart.com

 

ประวัติ

เป็น เวลากว่า 89 ปี ที่ LOVATO Electric มีการเจริญเติบโตและพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในตลาด ของระบบไฟฟ้าและ LOVATO Electric เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าในอิตาลีที่จะได้รับรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ในปี 1992 LOVATO Electric มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางไฟฟ้ากว่า 10,000 รายการสินค้า โดยมีการควบคุมคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด มอเตอร์เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร, คอนแทคเตอร์, ปุ่มกดสวิทช์ , ซอฟ์ทสตาร์ทเตอร์, รีเลย์, ดิจิทัลมัลติมิเตอร์และเพาเวอร์แฟคเตอร์ เป็นเพียงบางส่วนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับการออกแบบและผลิตโดย LOVATO Electric

ผลิตภัณฑ์

 • Battery Chargers
 • Automatic Transfer Switch (ATS) Controllers
 • Programmable Logic Controllers
 • Switching Power Supplies
 • Generator and Engine Controller
 • AC Motor Drive
 • Motor Protection Circuit Breakers
 • Switch Disconnectors
 • Contactors
 • Motor Protection Relays
 • Motor Starter Set
 • Push Buttons and Pilot Lamps
 • Limit Switches and Foot Switches
 • Rotary Cam Switches
 • Modular Contactors
 • Time Relays
 • Level Control RelaysEarth Leakge Relays