เพิ่มเพื่อน

Proxitron

Proxitron


PROXITRON Profile

Country: Germany

Website: www.proxitron.de
ความโดดเด่น

ข้อดีของ Proxitron โดดเด่นในเรื่องของเซนเซอร์ที่ไม่ต้องสัมผัสหน้างานจริงโดยเฉพาะเซนเซอร์ประเภท position, temperature, flow และ level sensor Proxitron เป็นผู้นำระดับโลกในกระบวนการผลิตแบบระบบอัตโนมัติสำหรับทุกอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์ของพร๊อกซิตอนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า ลดค่าใช้จ่าย และสร้างความมั่นใจให้กับกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ และระบบรักษาความปลอดภัยในโรงงาน คุณมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของพร๊อกซิตอนสามารถตอบสนองความต้องการสำหรับทุกอุตสาหกรรมชั้นนำ

ประวัติ

Company Profile
  • Since its establishment in 1979 Proxitron has been developing and manufacturing series products and application-specific customer solutions exclusively in Germany. A global distribution network Partner guarantees technical support and makes Proxitron products available worldwide.
  • Proxitron stands for the optimization of solutions with proven sensor technology, customer focus, quality and innovation. Together with you we analyze the measurement task, ambient and assembly environment. This guarantees the optimum sensor for your specific measuring task
  • An extensive industry know-how makes Proxitron to a strong and reliable partner in the steel and rolling mill industry and in the plant and mechanical engineering.

มาตรฐาน

Proxitron Certifiacate

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของ Proxitron