ช่างอิเล็กทรอนิกส์

<<กลับไปดูรายละเอียดแผนกผลิตและซ่อม เคลมสินค้า

ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิคอิเลกทรอนิกส์ Electronic-Technicians มีหน้าที่ ซ่อมบำรุง งานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำ และควบคุมของวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

ต้องการผู้ที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติขั้นสูงพอที่จะสามารถออกแบบพัฒนา หรือแก้ไขการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คอมโพแม็ก จำกัด

คุณสมบัติ Qualifications

  • ปวช-ปวส. ไฟฟ้าหรืออิเลกทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์การซ่อมทีวี โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ อุตสาหกรรมตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ คอนโทรลเลอร์

สวัสดิการ Benefits

  • เงินเดือน: ปวช 10,000 ปวส 12,000
  • โบนัสประจำปี
  • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
  • ชุดฟอร์มบริษัทฯ
  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิตอุบัติเหตุ
  • เบี้ยเลี้ยง(สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่)

ข้อมูลเพิ่มเติม More Information