ช่างเทคนิคไฟฟ้า

<<กลับไปดูรายละเอียดแผนกผลิตและซ่อม เคลมสินค้า

คุณสมบัติ

  • ปวช-ปวส. ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์เดินวงจรไฟฟ้า/ตู้ไฟฟ้า 1-2 ปี

สวัสดิการ

  • เงินเดือน: ปวช 10,000 ปวส 12,000
  • โบนัสประจำปี
  • ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
  • ชุดฟอร์มบริษัทฯ
  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิตอุบัติเหตุ
  • เบี้ยเลี้ยง(สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่)

ข้อมูลเพิ่มเติม More Information