ฝ่ายซ่อม เคลมสินค้า

ฝ่ายซ่อม-เคลมสินค้า มีหน้าที่นำอุปกรณ์ที่เสียหายหรือขัดข้องที่อยู่ในช่วงเวลารับประกันของบริษัทมาตรวจสอบ วินิจฉัยสาเหตุและซ่อมอุปกรณ์

ตรวจสอบสาเหตุความเสียหายของอุปกรณ์

ในช่วงที่บริษัทรับประกันสินค้าจะมีสินค้าบางรายการที่ขัดข้องในการทำงาน ดังนั้นทางฝ่ายซ่อม-เคลมสินค้าจึงมีหน้าที่ในการสาเหตุของอาการขัดข้องว่ามาจากอะไรและเกิดขึ้นจากอะไร เช่น มาจากการใช้งานอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง หรือว่าจากอุปกรณ์ทำงานผิดพลาดเอง

ซ่อมอุปกรณ์ที่อยู่ในประกัน

หลังจากทราบสาเหตุของอาการเสียหายของอุปกรณ์แล้ว ฝ่ายซ่อม-เคลม มีหน้าที่ในการซ่อมสินค้าที่เสียหาย ถ้าอุปกรณ์นั้นสามารถซ่อมได้

 ซ่อมอุปกรณ์ทั่วไป

ในอายุการใช้งานที่ยาวนานของอุปกรณ์คอมโพแม็กนั้น อาจจะมีชิ้นส่วนบางชิ้นในตัวอุปกรณ์หมดอายุการใช้งาน ซึ่งถ้าเปลี่ยนบางชิ้นส่วนแล้วอาจจะยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไปได้อีก เช่น ปุ่มกด แบตเตอรี่ เป็นต้น ทางลูกค้านำส่งอุปกรณ์เหล่านี้มาซ่อมเป็นครั้งคราว และทางคอมโพแม็กมีบริการในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เหล่านี้ให้

ข้อมูลเพิ่มเติม More Information