ฝ่ายผลิตทำอะไร?

ฝ่ายผลิตรับงานจากวิศวกรออกแบบ แล้วนำมาอ่านแบบและวิเคราะห์แบบเพื่อนำอุปกรณ์ต่างๆ มาประกอบให้ได้ตามที่กำหนด ซึ่งต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงตรวจสอบการใช้งานของแบบ

ในระบบงานย่อย

ประกอบหน้าตู้ 

ทำหน้าที่ประกอบหน้าตู้ เช่น การเจาะรู การตัดเหล็ก สำหรับอุปกรณ์ประเภท Pilot Lamp, Push Botton และ Display Meter แบบต่างๆ

ประกอบอุปกรณ์เข้ากับตู้

นำอุปกรณ์ในตู้ เช่น PLC คอนโทรลเลอร์ HMI เบรกเกอร์ มิเตอร์ คาปาซิเตอร์ คอนแทคเตอร์ รีเลย์ ฟิวส์ และสวิตซ์ต่างๆ มายึดและประกอบในตู้

วายริ่งสายไฟ

วายริ่งสายไฟต่างๆ ภายในตู้ให้เป็นระเบียบ

ในระบบงานใหญ่

ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้รับเหมาย่อยและเก็บงานการสร้างตู้ไฟฟ้าและตู้คอนโทรลต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม More Information