เพิ่มเพื่อน

Final Assembly

<< back to Automotive Manufacturing Overview


การประกอบรถยนต์ Final Assembly

          กระบวนการนี้ เป็นกระบวนที่นำเอาทุกชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องของรถยนต์ มาประกอบเข้าด้วยกัน เป็นรถยนต์ที่สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่ หม้อน้ำ เพลา ล้อรถ
จนถึงระบบไฟ

กระบวนการประกอบรถยนต์ Final Assembly

 


 
          การประกอบขั้นตอนสุดท้ายแสดงให้เห็นการขนส่ง และคุณภาพที่ถูกต้องของชิ้นส่วน อีกทั้งการประกอบรถยนต์จะต้องมีกระบวนการที่เป็นขั้นตอนตามลำดับการประกอบ เพราะฉะนั้นการประกอบรถยนต์จึงจำเป็นต้องอาศัยการตรวจสอบ และการควบคุมเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างแม่นยำ และมีคุณภาพ ไม่ว่าสภาวะแวดล้อมใดๆ ก็ตาม อีกทั้งทุกๆ ชิ้นส่วนที่นำมาประกอบต้องมีความถูกต้อง แน่นอน มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นในการประกอบรถยนต์ ก่อนจะส่งต่อถึงผู้ขับขี่

 

Final Assembly Application

Precise pallet positioning using
BES inductive sensors with long switching distance
.
BFS color sensors for instrument
panel color discrimination
.
Use BLG light grids to correctly detect,
count and measure assembly parts
.
Object and position detection with
BOD photoelectric distance sensors
.
Controlling automatic guided
vehicles (AGV) using BIS industrial RFID systems