เพิ่มเพื่อน

Food & Beverage (อาหาร&เครื่องดื่ม)

<<< Back to Industry Application

photoelectric sensor

ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากกระบวนการผลิตที่ต้องให้ความสำคัญแล้ว การตรวจสอบการบรรจุก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคนับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะถ้าไม่มีการตรวจสอบสินค้าหลังจากบรรจุแล้วเกิดการความผิดพลาด เช่น มีขวดที่ไม่ได้บรรจุ หรือบรรจุแล้วแต่ไม่ได้ระดับที่กำหนดไว้ ถ้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปถึงมือผู้บริโภค ผู้ผลิตอาจเกิดปัญหาในการร้องเรียน และมีความเสียหายด้านชื่อเสียงตามมาได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว เราสามารถควบคุมได้ด้วย Photoelectric Sensor ที่สามารถตรวจจับเครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ได้

Application: สำหรับการตรวจสอบน้ำ และเครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์

HDPE milk containers
Etched or frosted glass containers
Clear glass test tubes

ตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้

▶ Fluid filled IV bags
▶ HDPE milk containers
▶ Clear glass test tubes
▶ Colored PET beverage bottles
▶ Etched or frosted glass containers
▶ Liquid point level in sight glass
▶ Thin walled PFA/FEP tubes
▶ Nozzle spray verification

VDO สาธิตการใช้งาน

[ultimate 14 /]

 

Download การนำไปใช้งาน
Download รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า Protoelectric Sensor “WORLD-BEAM QS30H2O Series”…CLICK!!