เพิ่มเพื่อน

Molding Machine (เครื่องขึ้นรูป)

    การขึ้นรูปโลหะเป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบให้เป็นรูปร่างตามความต้องการ โดยมีรูปแบบวิธีหลากหลาย และได้รับความนิยมใช้ในงานประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ บางครั้งเรียกว่า ‘การพับโลหะ’ หรือ ‘การขึ้นรูปโดยการปั๊ม’

การขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่องแบบเซอร์โว เป็นหนึ่งในวิธีการขึ้นรูปที่ได้รับความนิยมใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้มือหมุนวงล้อ เนื่องจากทำให้กระบวนการขึ้นรูปมีประสิทธิภาพและผลผลิตสูงขึ้น สามารถรองรับตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาคเอเชีย ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสวนทางกับตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา และยุโรปที่กำลังหดตัวลดลงในปัจจุบัน

    สำหรับเจ้าของโรงงานหรือผู้ลงทุน ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการใช้เครื่องพับโลหะ คือ การติดตั้งและซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับเครื่องจักรอื่นๆ ได้ โดยสามารถทำงานได้หลากหลายก่อให้เกิดเศษเหลือและพื้นที่การพับที่ไม่สมประกอบได้น้อยที่สุด คุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้ รวมถึงการสนับสนุนลูกค้าอย่างทั่วถึง ภายใต้ความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน