เพิ่มเพื่อน

Secondary Packaging

<<< Back to Applications for OEM

Secondary Packaging
Boxing Flexible image packaging
 
 
 
 
การผลิตที่ความเร็วสูงที่สามารถไว้วางใจได้ในคุณภาพ
 
            ความสมบูรณ์ในการบรรจุ เป็นสิ่งสำคัญซึ่งแสดงออกถึงคุณภาพของการให้บริการต่อลูกค้ากระบวนการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งทำให้เกิดความสมบูรณ์ทีสุดของบรรจุภัณฑ์ ก่อนที่จะส่งออกจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้า และความน่าเชื่อถือต่อผลิตภัณฑ์การเลือกใช้อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในขั้นตอนต่างๆ

ตัวอย่าง Application

Retro-Reflective Sensors Inductive Couplers Diffuse Sensors
Retro-Reflective Sensors
Inductive Couplers
Diffuse Sensors
Retro-Reflective Sensors ลำเลียงกล่องสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ Inductive Couplers แยกขนาดกล่องเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ Diffuse Sensors เช็คปริมาณสินค้าที่บรรจุ
ลำเลียงกล่องสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์
แยกขนาดกล่องเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์
เช็คปริมาณสินค้าที่บรรจุ
 
ประโยชน์

 • รวดเร็วและแม่นยำ ทำให้กล่องที่ลำเลียงมาไม่ขาดช่วง
 • ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
 •  

ประโยชน์

 • แยกขนาดบรรจุภัณฑ์
 • ความแม่นยำในการแยกสูง
 • ช่วยประสิทธิภาพในการบรรจุให้สามารถทำงานได้หลากหลาย
 •  

ประโยชน์

 • มีการบรรจุในตำแหน่งที่แม่นยำ
 • จำนวนสินค้าบรรจุถูกต้อง
 • ความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง
ดูรายละเอียด Retro-Reflective Sensors …Click
ดูรายละเอียด Inductive Couplers…Click
ดูรายละเอียด Diffuse Sensors…Click
Capacitive Proximity Sensors
Vision Sensors
Capacitive Proximity Sensors
Vision Sensors
Capacitive Proximity Sensors ตรวจสอบสินค้าภายในกล่องที่ปิดผนึกแล้ว Vision Sensors ตรวจสอบความสมบูรณ์ขั้นสุดท้ายก่อนปิดผนึก
ตรวจสอบสินค้าภายในกล่องที่ปิดผนึกแล้ว
ตรวจสอบความสมบูรณ์ขั้นสุดท้ายก่อนปิดผนึก
 
ประโยชน์

 • ผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบมีความถูกต้องสูงและรวดเร็ว
 • มีประสิทธิภาพสูง
 •  

ประโยชน์

 • ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ
 • ตรวจเช็คจำนวนสินค้า หรือเอกสารว่าได้ใส่ครบหรือไม่
ดูรายละเอียด Capacitive Proximity Sensors…Click ดูรายละเอียด Vision Sensors…Click