เพิ่มเพื่อน

Genset


            ระบบสำรองไฟที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีอยู่ 2 ประเภท ประเภทแรก คือ เครื่องสำรองไฟ หรือ UPS และประเภทที่สอง คือ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า Gen

UPS (Uninterruptable Power Supply)

            เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อจ่ายไฟฟ้าสำรองจากแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ซึ่งมักจะใช้สำรองไฟ
เพื่อรอให้ Gen ทำงานจนสามารถจ่ายไฟให้กับระบบได้ก่อน

อ่านเพิ่มเติม

ชุดคอนโทรลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า LOVATO จากประเทศอิตาลี
RGK 700 – 800 – 900 รุ่น stand alone และ Auto main failure (AMF) Genset controller


  • สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อทำการเซ็ตค่าได้อย่างง่ายแม้ไม่ต้องเปิดฝาตู้ โดยเชื่อมต่อจากทางด้านหน้าของชุดคอนโทรล
    สะดวกและประหยัดเวลาในการทำงาน

    อ่านเพิ่มเติม

Products application


        Generator controller หรือชุดคอนโทรลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ Stand alone Gen-set Controllers,
Automatic mains failure (AMF) genset controllers และ Paralleling controllers โดยการทำงานของแต่ละรูปแบบเป็นดังนี้

….อ่านเพิ่มเติม