เพิ่มเพื่อน

Wood / Furniture (ไม้/เฟอร์นิเจอร์)

ไม้เป็นวัสดุที่มีบทบาทสำคัญต่อการผลิตวัสดุและชิ้นงานต่างๆ มากมายรอบตัวเรา เราได้สัมผัสกับไม้รอบตัวเราอย่างมากมายในชีวิตประจำวันโดยที่เราเองอาจจะคาดคิดไม่ถึง อาทิเช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ ประตู พื้น ผนัง หรือแม้แต่กรอบรูป

อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนของไทยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีโอกาสก้าวไกลในตลาดโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องเรือนได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตเป็นอย่างมาก

จากการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและการออกแบบอย่างง่ายมาเป็นการใช้เทคโนโลยีที่นำเข้าจากต่างประเทศ จากการผลิตเครื่องเรือนไม้สำเร็จรูปเป็นการผลิตเครื่องเรือนไม้ชนิดถอดประกอบได้ในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่