Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

thai-shimizu-e1361951054542

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

สินค้ามีคุณภาพ และน่าสนใจ
มีการ support ข้อมูลที่ดี

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

 

โดย คุณชัยวัฒน์ สันประโคน

Thai Shimizu Co.,Ltd

ท่านประทับใจ compomax อย่างไร

สินค้ามีคุณภาพใช้งานได้ครอบคลุม กระบวนการควบคุม

บริการหลังการขายของเซลส์เอ็นจิเนีย ตลอดจนการให้ความรู้และความเข้าใจ ก่อนทำการติดตั้งสินค้า

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

sensor automation

controllers

sensor process

โดย คุณ วิชิต เรือนชัย

 

Ampelite-logo-e1324638076402

ทำไมคุณเลือกคอมโพแม็ก

“บริษัท แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หนึ่งในบริษัทที่ให้ความไว้วางใจใช้สินค้าแบรนด์ Red Lion จากอเมริกา”

บริษัท แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

More Testimonials

Seminar

download

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

17-11-2558 11-26-57

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities