Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

cpn

ทำไมคุณเลือกคอมโพแม็ก

“บริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนา ให้ความไว้วางใจใช้มิเตอร์แบรนด์ Lovato จากอิตาลี เป็นมิเตอร์ที่สามารถลิงค์ข้อมูลเข้าระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Project reference

บริษัทในเครือเซ็นทรัลพัฒนา

xenix-e1357291697655

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

Sales Engineer และ Call Center อัธยาศัยดี
การขอใบเสนอราคา และแคตตาล็อคทำได้รวดเร็วมาก

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

สินค้ามีคุณภาพ เหมาะกับการใช้งานในบริษัทของลูกค้า

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดยคุณเกียรติชาย อุ่นวัฒนนุกูล

บริษัท ทอมโก้ ออโตเแมติก แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

More Testimonials

Seminar

download

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

17-11-2558 11-26-57

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities