เพิ่มเพื่อน

Pharmaceutical/ Cosmetics

Pharmaceutical-1

Pharmaceutical

อุตสาหกรรมยาเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์
จึงนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งด้านคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการบริโภค

More Details
Cosmetics

Cosmetics (เครื่องสำอางค์)

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ที่มีคุณสมบัติในการทำความสะอาด ขัด นวด ทา ถู พอก และอีกหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความสวยงาม…

More Details