เพิ่มเพื่อน

Job: ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลผลิตภัณฑ์ Process วัด-คุม

Title ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลผลิตภัณฑ์ Process วัด-คุม
Salary รายได้รวมต่อเดือน 80,000 บาท
Job Information

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1. ดูแลธุรกิจของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้า
2. Support ทางด้าน Technical and Marketing ให้กับ Sales Engineer
3. วางแผนขับเคลื่อนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่ดูแลให้เติบโตไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
4. วิเคราะห์ตลาดกับลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในคณะวิศวกรรม สาขาอิเล็คทรอนิกส์ วัดคุม เครื่องมือวัด
  2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ กระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
  3. พร้อมเรียนรู้งาน มีความมุ่งมั่น ขยัน และอดทน
  4. สนใจงานขาย พูดจาฉะฉาน มั่นใจ มีทัศนะคติที่ดีต่องานขาย
  5. มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทนแรงกดดันได้ดี
Apply Now