เพิ่มเพื่อน

Job Application: Sales Engineer (ไฟฟ้าโรงงาน)

Title: Sales Engineer (ไฟฟ้าโรงงาน)

สามารถกรอกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Fields marked with an asterisk (*) must be filled out before submitting.

Personal Details

Name *
Surname *
Email Address *
Telephone *
Upload Resume (pdf, word) *
 
คุณสามารถส่ง Resume ตรงมาที่ hr@compomax.co.th แทนการส่งผ่านระบบ