เพิ่มเพื่อน

Job: Sales Engineer (ไฟฟ้ากำลัง)

Title Sales Engineer (ไฟฟ้ากำลัง)
Salary 23,000 บาท + คอมมิชชั่น 1-7 % (รายได้เฉลี่ย 50,000-100,000 บาท)
Job Information

รายละเอียดของงาน

วิศวกร ฝ่ายขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและหาโซลูชั่นให้กับลูกค้า ตั้งแต่ระบุปัญหา แนะนำการปรับปรุง เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

 • อธิบายวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 • ช่วยให้คำปรึกษาในการติดตั้ง และรับประกันความสำเร็จให้กับลูกค้า

ตัวอย่างลูกค้าของคอมโพแม็กในแผนกไฟฟ้ากำลัง

 • โรงพยาบาล (Hospitals)
 • โรงงานอุตสาหกรรม (Factories)
 • ห้างสรรพสินค้า (Shopping Center)
 • อาคารออฟฟิศต่างๆ (Commercial Building)
 •  ผู้ผลิตและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator Set Manufacturing)

ตัวอย่างลูกค้าของคอมโพแม็กแบ่งตามประเภท

 • ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า(Electrical Designers)
 • ที่ปรึกษาด้านเครื่องกล (Electrical Consultants)
 • ผู้รับเหมาไฟฟ้า (Electrical Contractors)
 • ผู้ติดตั้งระบบ (System Integrators)
 • ผู้จัดจำหน่ายรายย่อย (Sub-distributors)
 • ผู้สร้างแผงไฟฟ้า (Electrical Panel Builders)

Qualification คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ชายหรือหญิงไม่จำกัดอายุ
 • ขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรม
 • สาขาตรงกับงาน
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
   • หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม
   • หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม
   • หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • สาขาอื่นที่ทางบริษัทยอมรับเพื่อพิจารณา
   • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
    • หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
   • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับความพยายาม

คุณสมบัติอี่นที่ทางคอมโพแม็กมองหาแต่ไม่จำเป็น

 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.3 ขึ้นไปสำหรับสาขาที่ตรงกับงานและเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.8 ขึ้นไปในสาขาอื่นที่ทางบริษัทกำหนด
 • เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีความกระตือรือร้นสูง
 • ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

More Information ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Apply Now