เพิ่มเพื่อน

Accounting Officer (Account Payable)

Accounting Officer (Account Payable) เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้)

Account Payable Officer หรือเจ้าหน้าที่บัญชี มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้เพื่อประกาอบการจ่ายเงินของบริษัท ตรวจสอบบัญชีคุมเจ้าหนี้ จัดทำรายงานเจ้าหนี้และวิเคราะห์เจ้าหนี้ บันทึกสินทรัพย์ บันทึกค่าใช้จ่ายประจำเดือน จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย จัดทำรายละเอียดงบการเงิน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.  เพศชาย-หญิง อายุ 27- 35 ปี
2.  ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.  มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2-5 ปี
4.  มีความรู้เกี่ยวกับ ภ.ง.ด.1,3,53 ภ.พ.30
5.  สามารถใข้ Excel ได้ดี
6.  ปิดงบการเงินได้