เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description

มีความรู้ด้านงานธุรการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ภายในบริษัทได้ มีอัธยาศัยดี มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลและรับผิดชอบด้านงานรับเอกสาร เครื่องแฟ็กส์ , เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องโรเนียว
 2. ทำนามบัตรให้พนักงาน
 3. ดูแลการเบิกจ่ายแคตตาล็อค สมาชิกวารสาร ของบริษัท
 4. ดูแลแบบฟอร์มงานเอกสาร
 5. ดูแลค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 6. ดูแลการเบิกจ่ายเครื่องใช้สำนักงาน (เดือนละ 1 ครั้ง)
 7. ดูแลเรื่องการสัมมนาของบริษัท
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน

10,000 -15,000 บาท

Qualification/คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง/ ชาย
 • อายุไม่เกิน 30  ปี
 • วุฒิ ปวช- ปริญญาตรี สาขาบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ขยันและอดทน รักงานบริการ
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์  การรับ-ส่ง  Email ภายในและภายนอกของบริษัท
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที