Sales Support

Sales Support

 รายละเอียดของงาน

  • เป็น One Stop Service ที่รับและตอบสนองความต้องการของ Sales Staff
  • Create Quotation
  • Pricing approval

 คุณสมบัติผู้สมัคร

  •  ปริญญาตรี ทุกสาขาที่มีใจรักงานบริการ (Service mind)
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เงินเดือน 15,000 – 18,000 บาท (ขึ้นกับประสบการณ์)
  • มีค่าคอมมิสชั่น