เพิ่มเพื่อน

Training

ทางคอมโพแม็กตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรของเราให้มีประสิทธิภาพ

ทางคอมโพแม็กมีห้องทดลองและชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์และเทคนิคการขายเพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงานขายที่เริ่มงานในช่วงแรก เปิดโอกาสให้พนักงานขายรุ่นใหม่ได้สัมผัสอุปกรณ์จริงที่เป็นชุดสาธิตให้รู้ถึงฟังก์ชันการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละประเภท

คอมโพแม็กยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านงานขายของฝ่ายขาย โดยจัดให้มีการสอนเทคนิคการขายเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอจากบุคคลากรภายนอก ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคการขายเพื่อให้ถึงเป้าหมาย งานบริหารและวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ

นอกจากนี้คอมโพแม็กยังประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐ ที่มีความเชี่ยวชาญในวิศวกรรมด้้านต่างๆ เช่น สถาบันไทยเยอรมัน ( TGI) ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพื่อจัดส่งวิศวกรฝ่ายขายของเราไปเรียนรู้ทางด้านเทคนิค และเพิ่มความรู้ทางด้านทฤษฎี พร้อมทั้งเราได้จ้างผู้สอนจากสถาบันไทยเยอรมันมาสอนหลักสูตรเฉพาะให้กับวิศวกรฝ่ายขายเพิ่มเติมอีกด้วย เป็นต้น

  • ฝ่ายฝึกอบรมเฉพาะ
  • ห้องทดลอง
  • ชุดฝึก (อุปกรณ์)
  • ชุดสาธิต (อุปกรณ์)
  • ผู้สอนจากภายนอก หลักสูตรเกี่ยวกับเทคนิคการขาย
  • เรียนรู้ทางวิศวกรรมด้านต่างๆ จากหน่วยงานของภาครัฐ

 

สามาระรับชมรูปภาพได้ที่ Gallery ด้านล่าง

[nggallery id=3]

ข้อมูลเพิ่มเติม