คอมโพแม็ก เหมาะสมสำหรับคุณ MDE

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่คอมโพแม็กจำหน่าย

สินค้าของคอมโพแม็ก มาจากจากยุโรปและอเมริกา คอมโพแม็ก เป็นตัวแทนจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์กว่า 20ยี่ห้อ
สินค้าของคอมโพแม็กส่วนมากแล้วเป็นสินค้าระดับท๊อป 3ของโลกในหมวดของผลิตภัณฑ์

กลุ่มของสินค้า

ตัวอย่างลูกค้าของคอมโพแม็กแบ่งตามประเภท

  • ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (Mechanical and Electrical Designers)
  • ที่ปรึกษาด้านไฟฟ้าและเครื่องกล (Mechanical and Electrical Consultants)
  • ผู้รับเหมาไฟฟ้า (Electrical Contractors)
  • ผู้ติดตั้งระบบ (System Integrators)
  • พ่อค้า (Traders)
  • ผู้จัดจำหน่ายรายย่อย (Sub-distributors)
  • ผู้ใช้ปลายทาง( End Users)
  • โรงงาน (Factories)
  • ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM )
  • ผู้สร้างแผงไฟฟ้า (Electrical Panel Builders)