ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

MDE Benefits:

  • รายได้ต่อเดือน 32,000+, 37,000+ บาท ประกอบไปด้วย:
    • เงินเดือนเริ่มต้น 22,000บาท (ปริญญาตรี), 27,000 (ปริญญาโท) (แล้วแต่ประสบการณ์)
    • ค่าเสื่อมรถยนต์ 10,000 บาท ต่อเดือน
  • ค่าอินเซ็นทีฟ (Incentive) ได้ไม่เกิน 60,000 ต่อ 3 เดือน ประเมินจากผลงาน ทุกไตรมาส
  • ค่าน้ำมันรถตามจริงแต่ไม่เกิน 8,000
  • โบนัส : 1-4 เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการทำงาน
  • อื่น ๆ : ชุดยูนิฟอร์ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันสังคม