ขั้นตอนการสัมภาษณ์ MDE

Job Interview

ขั้นตอนการสัมภาษณ์

  1. ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร Online, โดย email: hr@compomax.co.th, หรือมาสมัครที่สำนักงานใหญ่ (ดูแผนที่)
  2. ถ้าคุณสมบัติของคุณผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ทางบริษัทจะมี E-mail แจ้งให้คุณเข้ามาทำแบบทดสอบ
  3. ทำการทดสอบเบื้องต้นที่สำนักงานใหญ่
  4. สัมภาษณ์กับหัวหน้าสายงาน
  5. รับเข้าทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม