รายละเอียดตำแหน่งงาน MDE

 

Marketing Development Engineer (MDE) มีหน้าที่ทำให้ลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าที่มีโอกาสซื้อรู้จักกับโซลูชันที่ได้มาจากสินค้าและบริการของเรา

งานของ MDE ได้แก่

 • วิเคราะห์ตลาดเพื่อที่จะระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องทำการตลาด จากนั้นนำรายชื่อกลุ่มเป้าหมายใส่ระบบ CRM ของบริษัท (รายชื่อบริษัทและรายชื่อบุคคลในบริษัทและรายละเอียดการติดต่อของบริษัทนั้นๆ )
 •  จัดลำดับความสำคัญของแต่ละบริษัทในกลุ่มเป้าหมายและคำนึงกลยุทธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • สร้างสื่อทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เช่น Presentation, บทความใน Website และ Magazine, leaflet, ชุดอุปกรณ์Demo ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
 • สร้าง Sales Tools สำหรับไว้ให้ Sales Engineer ใช้ในการนำเสนอแก่ลูกค้า เพื่อให้สามารถนำเสนอสินค้าและอุปกรณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น และ Sales Tools ควรมีประสิทธิภาพ ลูกค้าสามารถเข้าใจการทำงานได้ง่าย
 • สร้าง Marketing Campaign เพื่อที่จะนำเสนอสื่อการตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้า เช่น
  • E-mail Marketing
  • Direct Mail
  • SEO, SEM
  • สัมมนาภายในและภายนอกบริษัท
  • Exhibition
  • Road Show โดยรถยนต์และบริษัทของลูกค้า
 • อธิบายให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึงความคุ้มค่าของโซลูชัน, Return on Investment (ROI)-ในบางครั้งโซลูชันที่มีราคาสูงกว่าจะให้ความคุ้มค่ากว่าในระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานกว่าโซลูชันแบบถูก ซึ่ง MDE ต้องสามารถสื่อให้ลูกค้าเข้าใจได้
 • วิเคราะห์และเปรียบเทียบคู่แข่ง ทำ Cross Reference ระหว่างอุปกรณ์ของคู่แข่งกับอุปกรณ์ของบริษัท เพื่อจุดประสงค์ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ของคู่แข่งได้ง่าย โดยการแสดงศักยภาพของอุปกรณ์คอมโพแม็ก

Key Performance Indicator  ของ MDE คือ

 • รายชื่อ ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
  • ชื่อ นามสกุล
  • E-mail
  • ที่อยู่
  • เบอร์ติดต่อ
  • ตำแหน่งงาน
  • อำนาจการตัดสินใจ
 • จำนวนของ Enquiry และ RFQ (Request for Quotation)  ของลูกค้าที่เข้ามาจากกลุ่มเป้าหมาย
 • ทำให้สินค้าและแบรนด์ของสินค้าจากคอมโพแม็กอยู่ใน TOR (Terms of Requirements) ของลูกค้าในโปรเจคใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม