คุณสมบัติของผู้สมัคร MDE

  • ชายหรือหญิงไม่จำกัดอายุ
  • ขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม หรือการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการขายวิศวกรรมหรือการตลาดทางอุตสาหกรรม อย่างน้อย2ปี
  • มีความกระตือรือร้นสูง
  • ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีประวัติการทำงานที่ดี