Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

thai-shimizu-e1361951054542

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

สินค้ามีคุณภาพ และน่าสนใจ
มีการ support ข้อมูลที่ดี

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

 

โดย คุณชัยวัฒน์ สันประโคน

Thai Shimizu Co.,Ltd

seagate-e1358744650967

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

บริการดี รวดเร็ว มีสินค้าให้เลือกมากมาย

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณพาที ผลรุ่งเรือง

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

สินค้ามีคุณภาพ เหมาะกับการใช้งานในบริษัทของลูกค้า

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดยคุณเกียรติชาย อุ่นวัฒนนุกูล

บริษัท ทอมโก้ ออโตเแมติก แมชชีนเนอร์รี่ จำกัด

More Testimonials

Seminar

download

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

17-11-2558 11-26-57

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities